Welkom bij

REYKJAVIK

On-Line bulletin van de schaakvereniging

FISCHER Z
 
 
COLOFON
Clubavond: woensdag
Speellokatie: wisselend
Op de maandagavonden spelen wij regelmatig online toernooitjes op chess.com/club/fischer-z

Redaktie:
      Chantal Doué
      & Kees de Kruif

Contributie: EUR 90 per jaar
Bankrekeningnr: NL84 INGB 0003 0274 30 tnv SV Fischer Z, Amstelveen
Secretaris: Jos Teeuwen (06-12505597)