Enkele feiten uit de historie van Fischer Z

De ‘alternatieve’ schaakvereniging Fischer Z is opgericht op 17 juni 1982 in café Weber. De oprichtingsvergadering werd bijgewoond door Rein Barendregt, Paul Schippers, Bram van Dijk, Martin Walop, Klaas de Jong en Bert-Jan Kraal. Van Klaas de Jong, die op deze oprichtingsvergadering één van de grote animatoren was, is daarna nooit meer wat vernomen. De overige aanwezigen hebben de nieuw opgerichte vereniging echter daadwerkelijk vorm gegeven. In het eerste jaar bestond het bestuur uit de volgende personen:

Martin Walop : voorzitter
Martijn Smit : secretaris
Frans Schrover : penningmeester
Reinier Barendregt : externe competitieleider
Bram van Dijk : interne competitieleider

Onze vereniging is genoemd naar een onder de oprichters zeer populaire popgroep.

Fischer Z schijnt ook een term uit de statistiek te zijn maar schakers denken hierbij echter natuurlijk meteen aan een zet van Bobby Fisher. Bij het vaststellen van de naam, op de oprichtingsvergadering, kreeg de naam S.P.S.A. (Same Player Shoots Again) evenveel stemmen als Fischer Z en de uiteindelijke beslissing werd genomen dmv een spelletje. Dit betrof geen spelletje schaak maar een ander spelletje. De direct betrokkenen kunnen zich echter niet meer herinneren of het hier een spelletje toepen of een spelletje flipperen betrof. Onze eerste speellocatie was schaakcafé Gambit. Na vele omzwervingen, onder andere via Het Veem, H88, De Weesper, De Happetap/Agora, café 't Trefpunt en café Twee Klaveren, zijn we nu beland in café Batavia. In september 2007 keerden we nog één keer terug naar Het Veem om daar samen met een groot aantal oud-leden ons 25-jarig jubileum te vieren.

Het huidige bestuur van Fischer Z bestaat uit:

Voorzitter : Frans Smit
Secretaris : Jos Teeuwen
Penningmeester : Thomas Hauptmann

Enkele feiten uit de historie van Reykjavik

In 1983 verscheen ons eerste clubblad onder redactie van Willem Bakker en Gerard Kluiver. Sinds 1987 is de naam van dit clubblad Reykjavik. Dit is een verwijzing naar de locatie waar Bobby Fisher en Boris Spaski de schaakmatch van de (vorige) eeuw speelden. In 1987 verschenen onder redactie van Hans Koster de twee eerste losbladige nummers van Reykjavik. In 1988 kwam onder redactie van Hans Jansen de eerste geniete versie van Reykjavik uit, die het nummer 1 kreeg. In december 1999 werd Reykjavik nr 26 voor het eerst ook gedeeltelijk on-line geplaatst. In december 2002 verscheen Reykjavik nr 32 als laatste papieren versie. Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van FischerZ is in september 2007 alsnog Reykjavik nr.33 op papier verschenen.

De huidige redaktie bestaat uit Chantal Doué, Jaap Snoep en Kees de Kruif.